İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLANI

-İLAN-

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğin 26,31,32. maddeleri gereğince, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 04.01.2022 TARIH VE 4 SAYILI KARARI ILE ONAYLANAN İLÇEMİZ ARDIÇLI KÖYÜ TAPUNUN 166 ADA 13 NOLU PARSELDE HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 07.02.2022 - 08.03.2022 tarihleri arasında belediye giriş katına asılmıştır.

 

İlgililere ilan olunur.

Niksar Belediye Başkanlığı

TOP