İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

11 Ocak 2023

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

11 Ocak 2023

-İLAN-

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESI VE MEKANSAL PLANLAR
YAPIM YÖNETMELIĞIN 26,31,32. MADDELERI GEREĞINCE, BELEDİYE
MECLİSİMİZİN 03.01.2023 TARIH VE 2 SAYILI KARARI ILE ONAYLANAN İLÇEMİZ
GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ TAPUNUN 409 ADA 21 NOLU PARSELDE
HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 11.01.2023
– 09.02.2023 TARIHLERI ARASINDA BELEDIYE GIRIŞ KATINA ASILMIŞTIR.
İLGILILERE ILAN OLUNUR.

NIKSAR BELEDIYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR