3080 Sayılı Evlenme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve genelgelerine göre evlenme başvurularının kabul edilmesi, Niksar Belediye Başkanı adına vekaleten evlenme akdinin gerçekleştirilmesi ve Niksar Nüfus Müdürlüğü'ne bildirim yapılması Evlendirme Memurluğu'nun sorumluluğunda bulunmaktadır.

Evlenmek İçin Başvuruda Bulunan Çiftlerden İstenen Belgeler

1-Nüfus cüzdanlarının aslı

2- 5'er adet vesikalık fotoğraf(Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)

3- Başvuru esnasında Evlendirme Memurluğundan alınacak evrak ile Aile Hekimliğinden Sağlık Raporu (Fotoğraf Onaylı ve Doktor Onaylı)

 

         ÇİFTLER NİKSAR İLÇESİNDE OTURMUYORLAR İSE ;
 Çiftlerden herhangi birinin oturdukları İlçe Evlendirme Memurluğundan alınacak  İzin Belgesi ve 2'şer fotoğraf ile başvuru yapılabilir.(Çiftlerden en az birinin adresi NİKSAR ilçesi ise; İzin Belgesine gerek yoktur.)
*Başvuruyu TC Kimlik ile Çiftler Şahsen yapacaktır.
*İmzasız,Mühürsüz ve Eksik evrak ile müracaat kabul edilmemektedir.

*Evraklarınız hazırlandığı tarihten itibaren 6 ay süresince geçerlidir.
*Telefondan gün ve saat rezervasyonu yapılmaz.
*Boşanmış çiftlerin müracaat esnasında  TC kimliklerinin yenilenmiş olması gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)PASAPORT ASLI
2)DOĞUM BELGESİ 
3)EVLENME EHLİYET(BEKARLIK)BELGESİ
4)TÜRKİYEDEN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SAĞLIK RAPORU
5)3 ADET FOTOĞRAF
ALMANYA-HOLLANDA-AVUSTURYA-İSPANYA-İTALYA-LÜKSEMBURG-PORTEKİZ-İSVİÇRE-MOLDOVA-YUNANİSTAN
Vatandaşları Ülkelerinden Doğum Belgesi ve Evlenme Ehliyet belgesini 20 no'lu sözleşme gereği uluslararası çok dilli alacaklar.(Formül A/Formül B)

İNGİLTERE
Vatandaşları İstanbul Başkonsolosluğu veya Ankara Büyükelçiliğinden Affidavit Medeni hale ilişkin yeminli beyannameyi alıp İstanbul'daki İlçe Kaymakamlığı  veya Ankaradaki Dışişleri Bakanlığına onaylattıracaklardır.

FAS 
vatandaşları İstanbul'daki Fas Başkonsolosluğu  veya Ankara Fas Büyükelçiliğinden evlenme ehliyet belgesini alıp İstanbul'daki konsolosluğun bulunduğu ilçe kaymakamlığına veya Ankara'daki Dışişleri Bakanlığına onaylattıracaklardır.

Diğer Ülke Vatandaşları  ise kendi ülkelerinden Evlenme Ehliyet (Bekarlık) belgesi ve Doğum Belgesini LAHEY devletler özel hukuku sözleşmesi gereği APOSTİL tasdikli alacak,TÜRKİYE'de yeminli tercüman ile notere onaylatıp tercümesi ve aslını getirecekler.
Belgelerde eğer APOSTİL yoksa ise bu belgeleri kendi ülkesindeki Türk Büyükelçiliğine veya İstanbul'daki kendi ülke konsolosluğu ile konsolosluğun bulunduğu ilçe  Kaymakamlığı'na yada Ankara'daki kendi ülke Büyükelçiliği ile TÜRK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'na onaylatacaklar. 

 


** Nikah tarih ve saati, başvuru sonrasında Nikah Memuru tarafından çiftlerin istediği tarih de göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.


** İzin belgesi almak isteyen kişiler; yukarıdaki evrakları tamamladığında resmi ikamet adresinin bağlı bulunduğu belediyenin evlendirme memurluğuna başvuru yapmalıdırlar

.
** Bu belgeler alındıkları tarihlerden itibaren 6 ay süre ile geçerlidir.


**Telefonda gün ve saat rezervasyonu yapılmamaktadır.
Hafta içi başvuru 08:00-12:00-13:00-17:00 saatleri arasında yapılabilmektedir.


**Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar.Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez.


*Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 günü dolmayan bayanların Aile Mahkemesinden iddet müddeti kararı almaları zorunludur.Mahkeme kararının aslı müracaat esnasında terslim edilecektir.


*Daha önce evlenme,boşanma veya ölüm varsa nüfus cüzdanlarına işlenmiş son medeni halleri .


**Mal ayrılığı talebi olanlar,noterden işlem yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİNİ müracaat işlemi sırasında yanlarında getirilecektir.(1 asıl,1 fotokopi)


**Kızlık soyadını kullanmak isteyenler müracaat işlemi esnasında kayıt masasından soyadı dilekçesini doldurmak zorundadırlar .


**16 yaşını doldurup, 17'sinden gün alan adaylar Aile Mahkemesinden izin belgesi 17 yaşını bitirip,18 yaşından gün alan adaylar noterden alınmış anne bana muvafakatnamesi ile evlenebilirler.(Anne veya babadan biri ölmüş veya ayrılmış ise velayet nüfus kaydı ile belgelenecektir.)MUVAFAKATNAME ALINMADIYSA BAŞVURU ESNASINDA ANNE VE BABA NÜFUS CÜZDANLARIYLA ŞAHSEN BULUNMAK ZORUNDADIR.
**Sağlık raporları mutlaka aile hekimliğinden alınacak yada toplum sağlık merkezleri tarafından verilen sağlık raporları geçerlidir.Özel sağlık kuruluşlarının verdiği sağlık raporları geçersizdir.


**Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir.Bunun için noterden özel vekaletname düzenlemesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi ve noter tasdikli aslı olması şarttır.