MİLLETVEKİLLERİMİZ
Av. Yusuf BEYAZIT
Av. Yusuf BEYAZIT
Ak Parti Tokat Milletvekili
Av. Mustafa ARSLAN
Av. Mustafa ARSLAN
Ak Parti Tokat Milletvekili
Cüneyt ALDEMİR
Cüneyt ALDEMİR
Ak Parti Tokat Milletvekili
Av. Yücel BULUT
Av. Yücel BULUT
MHP Tokat Milletvekili
Kadim DURMAZ
Kadim DURMAZ
CHP Tokat Milletvekili