İMAR UYGULAMASI VE PARSELASYON PLANI

24 Ocak 2024

24 Ocak 2024

İlçemiz İsmetpaşa (Hamidiye) mahallesi, Belediye Encümeninin 23.01.2024 tarih ve 24/200 sayılı kararı ile onaylanan, tapunun 444 ada 19,20,21,37 ve 38 nolu parsellerde kayıtlı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulaması ve parselasyon planı belediye ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

DİĞER DUYURULAR