Plan Değişikliği İlanı 1

13 Aralık 2022

Plan Değişikliği İlanı 1

13 Aralık 2022

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğin 25,31,32. maddeleri gereğince, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 06/12/2022 TARIH VE 109 SAYILI KARARI ILE ONAYLANAN İLÇEMİZ ÇENGELLİ MAHALLESİ TAPUNUN 898 ADA 6 PARSEL, 900 ADA 6 PARSEL, 913 ADA 1 PARSEL, 914 ADA 1 PARSEL, 915 ADA 1 PARSEL, 916 ADA 1 PARSEL, 917 ADA 1 PARSEL, 918 ADA 1 PARSEL, 919 ADA 1 PARSEL, 920 ADA 1 PARSEL, 921 ADA 1 PARSEL, 922 ADA 1 PARSEL, 923 ADA 1 PARSELLERDE HAZIRLANAN İLAVE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 12.12.2022– 10.01.2023 tarihleri arasında belediye giriş katına asılmıştır.

 

İlgililere ilan olunur.

 

 

 

 

Niksar Belediye Başkanlığı

DİĞER DUYURULAR