Talazan Köprüsü
Talazan Köprüsü

Niksar-Erbaa yolunda, Kelkit Irmağı üzerinde yer alan köprü, Palazan köprüsü adıyla da tanınmaktadır. Kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte 13.yy ilk çeyreğinde yapıldığı kabul edilmektedir. Büyük ölçüde sağlam durumda olan köprü halen kullanılmaktadır. Köprü, ortadaki daha büyük ve geniş olmak üzere yedi sivri kemer gözlüdür. Ortadaki en büyük kemer gözü yıkılmış, aradaki boşluk düz bir demir köprü ile kapatılmıştır. Ortadan iki yana doğru hafif meyilli olarak inşa edilmiş köprü, üçgen formlu selyaranlara, mansap yönünde ise yuvarlak topuklara sahiptir. Kemer örgüleri kesme taş, diğer kısımlar iri moloz taşlarla örülmüştür. Üst kısımlardaki duvar örgüsündeki değişiklik geç dönemde tamir edilmiş olduğunu göstermektedir (İlter,1978; Çal,1989).