İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 08.05.2023

8 Mayıs 2023

8 Mayıs 2023

-İLAN-

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğin 26,31,32. maddeleri gereğince, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 02.05.2023 TARIH VE 73 SAYILI KARARI ILE ONAYLANAN İLÇEMİZ ÖZDEMİR KÖYÜ TAPUNUN 125 VE 151 ADA ARASINDA 10 METRELİK İMAR YOLU VE OTOPARK DÜZENLEMESİ AMAÇLI HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 08.05.2023– 06.06.2023 tarihleri arasında belediye giriş katına asılmıştır.

 

İlgililere ilan olunur.

Niksar Belediye Başkanlığı

DİĞER DUYURULAR